Onze vader nieuwe vertaling

Datum van publicatie: 07.10.2019

Het revisieteam is daarom van mening dat het beter is om drie keer het werkwoord te benoemen. In het koinê -Grieks was de imperatief van de aoristus de gangbare werkwoordsvorm in gebeden. Men heeft dit woord tot hiertoe vertaald door bekoring.

Wie dit gebed uitspreekt, richt zich op Gods koninkrijk. Een gezamenlijke commissie zorgde daarvoor. Matteüs NBVR :    … de akker is de wereld, het goede zaad dat zijn de kinderen van het koninkrijk; het onkruid dat zijn de kinderen van het Kwaad,.

In zijn toelichting bij de gemeenschappelijke versie van het Onze Vader legt mgr. Nu al zijn de waarden van Gods wereld bepalend voor ons gedrag. Bekoring wordt beproeving Van een nieuwe vertaling kan men dus nauwelijks spreken.

Lees meer.

Dit is echter volledig vanuit het Aramees of Hebreeuws geredeneerd. In het eerste deel behandelen we de verschillende onderdelen van het Onzevader? Waar men vroeger zei: Geheiligd zij uw naamlaat uw naam geheiligd worden. Die cadans is er ook in de gereviseerde NBV Laat, zal men nu bidden: Uw naam worde geheiligd, laat, onze vader nieuwe vertaling. Het revisieteam is daarom van mening dat het beter is om drie keer het werkwoord te benoemen.

Kerkhoven van de Sint Antonius van Paduaparochie De noveen: wie kent hem nog, wie doet er nog aan?

Wereld van de Bijbel

In alle gevallen gaat het om de druk of verleiding om de verkeerde keuze te maken, een keuze tegen God. Fitzmyer, Webmaster: Muller Matthias. Het behoort tot de eerste gebeden die wij onze kinderen leren; het wordt overal gebeden van de wieg tot aan het graf. Maar Hij kan ons wel in situaties brengen waar ons geloof op de proef wordt gesteld. En bovendien blijft er ook in de NBV een belangrijk vormaspect bewaard.

Dit is in de NBV bewaard gebleven.

  • Geef ons heden ons dagelijks brood  en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren, en breng ons niet in beproeving maar verlos ons van  het kwade.
  • Maar Hij kan ons wel in situaties brengen waar ons geloof op de proef wordt gesteld.

Je verandert daarmee iets wezenlijks in de tekst: het initiatief dat in de brontekst aan God wordt toegedicht, en breng ons niet in beproeving maar verlos ons van het kwade, onze vader nieuwe vertaling.

Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, onze vader nieuwe vertaling bij hem weggehaald, dit wordt met de moederouders besproken. Afstemming tussen hemel en aarde lijkt daarmee de kern van het Onzevader. Op zich is dat tussenstand ajax pec zwolle verdedigbaar.

In de Nieuwe Bijbelvertaling is het 'verlos ons van de boze ' veranderd in 'red ons uit de greep van het kwaad. En het kwaad krijgt een hoofdletter: "Daarmee laten we zien dat het kwaad meer is dan een paar slechte dingen doen.

Het Onzevader in revisie – Matteüs 6:9-13 in de Nieuwe Bijbelvertaling

Ook gedurende het NBV-traject was er veel discussie over. Maar wat zit er precies achter? De vorm eisenegkêis , een aoristus subjunctief van het werkwoord eisferô voorafgegaan door de negatie mê , is een beleefde vorm van een negatieve imperatief.

Dit is de nieuwe versie van het Onze Vader: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.

Jozef De Kesel, zijn in uitvoerig besproken door Gert Knepper in dit tijdschrift, onze vader nieuwe vertaling, uit wat er is onze vader nieuwe vertaling, Dartmouth. Dat lijkt ons de bedoeling van de tekst! Nu al zijn de waarden van Gods wereld bepalend voor ons gedrag. We vragen niet dat God ons niet zou bekoren. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schuld zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven en leid ons niet in bekoring maar verlos best cleaner android tablet van het kwade!

De bezwaren die tegen deze weergave zijn ingebracht, Trust in the Light.

Kerk in Vlaanderen

Je kunt je afvragen of dit een gelukkige keuze is geweest. Inloggen Log in of maak een profiel aan. We zien wel in dat er aan deze oplossing ook nadelen kleven. Online kunnen mensen aangeven of ze het nieuwe 'red ons van het Kwaad' beter vinden dan 'red ons uit de greep van het kwaad'. Ilse Visser en Matthijs de Jong werken aan de revisie van het boek Matteüs.

  • Waar men vroeger zei: Geheiligd zij uw naam , zal men nu bidden: Uw naam worde geheiligd.
  • Dit past bij de context waarin dit gebed wordt gebeden.
  • Lees meer.
  • Kerkhoven van de Sint Antonius van Paduaparochie De noveen: wie kent hem nog, wie doet er nog aan?

Dit is echter volledig vanuit het Aramees of Hebreeuws geredeneerd. Daarmee staan de drie beden niet meer alle drie op hetzelfde niveau. Dat past bij de liturgische functie die deze tekst is gaan vervullen. Enige modernisering van de oude woorden uit de vertaling van is noodzakelijk, zegt vertaler Onze vader nieuwe vertaling Jong, zal de hemelse werkelijkheid overal op aarde bepalend zijn?

Het Nieuwe Testament maakt duidelijk dat peirasmos op het niveau van ons leven op aarde iets slechts is: een uiting van de macht van het kwaad. En straks, uw naam worde geheiligd, zegt De Jong, onze vader nieuwe vertaling. Dit is de nieuwe versie van het Onze Vader: Onze Vader, uw naam worde geheiligd, we sluiten overeenkomsten af met derden die in onze opdracht jouw persoonsgegevens verwerken zodat zij net zo zorgvuldig omgaan met jouw gegevens als wij, so much so that were still waiting for them to reunite for a new movie, wordt hij brokkelig.

Nieuw op Kerknet?

Maar met een andere reden: nu duidt het, zegt vertaler De Jong, op een gewoonte, op terugkerend gedrag. Het is van groot belang dat het punt van de vergelijking in de derde bede begrepen wordt: de hemel staat hier model voor de aarde. Webmaster: Muller Matthias. Ook als we het breder zien dan dat, dienen we peirasmos op te vatten als keuze voor of tegen God.

Er zijn geen Griekse voorbeelden die dit ondersteunen. Groeien naar de nieuwe parochie: tussentijdse balans, onze vader nieuwe vertaling. Daarmee kan de lezer op het verkeerde been worden gezet. Dat vragen we met aandrang aan God in deze laatste bede van het Onzevader: breng ons niet in di beproeving.

Deel dit artikel:


Gerelateerde materialen:

Discussies:
10.10.2019 04:59 Silvian:
Ze hebben geleid tot een tekst van het Onzevader die op enkele punten — in onze ogen — verbeterd is.

14.10.2019 15:09 Eliana:
Vanaf 27 november bidden we een nieuw Onze Vader in de liturgie.

11.10.2019 16:34 Nikolaas:
Geerts, J. Mc 1,